Środa, 8 grudnia 2021 • 342 dzień roku • Imieniny: Marii, Wirginii, Zenona Kontakt

Rośnie zadłużenie dużych miast


Według opracowania Ministerstwa Finansów "Sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego w latach 2010-2011 i za 3 kwartały 2012 roku" w największym stopniu zadłużały się miasta na prawach powiatu, dla których wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów wynosił według danych za 3 kwartały 2012 r. 45,1%. Natomiast w przypadku województw i gmin było to odpowiednio 31,7% i 30,8%.

Poziom zadłużenia z pominięciem zobowiązań na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków unijnych był również najwyższy w przypadku miast na prawach powiatu (39,9%), w województwach i gminach wynosił odpowiednio 29,8% i 27,8%. Zadłużenie miast na prawach powiatu stanowiło aż 44,4% zobowiązań ogółem wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, zadłużenie gmin - 38,4%, a zadłużenie powiatów i województw było na podobnym poziomie i wynosiło odpowiednio 8,8% i 8,4% ogółu zobowiązań1.

Z danych zawartych w opracowaniu wynika istotnie duży przyrost zadłużenia ogółem jednostek samorządu terytorialnego w latach 2010 i 2011 oraz niewielki spadek w pierwszych trzech kwartałach 2012 roku.

Wzrost zadłużenia dużych miast nie powinien dziwić, jeśli weźmie się pod uwagę, że następował w czasie przygotowań do Euro 2012 oraz związanych z tym nierozważnych wydatków i chybionych inwestycji. Za przykład może posłużyć Poznań (miasto na prawach powiatu), który wg informacji podawanych przez media wydał na modernizację Stadionu Miejskiego przy ul. Bułgarskiej ok. 750 mln zł. Jednocześnie wynajmuje go prywatnym podmiotom za symboliczną kwotę w wysokości 3,1 mln zł, która prawdopodobnie zostanie zmniejszona do 600 tys. zł rocznie, czyli kwoty wręcz humorystycznej, jeśli wziąć pod uwagę wielkość obiektu i koszty jego budowy. Tym samym wydano ogromne publiczne pieniądze na inwestycję, na której zarabiają prywatne firmy. Miasto natomiast ponosi koszty obsługi zadłużenia (spłata kapitału i odsetek od kredytów).

Reasumując: koszty inwestycji ponoszą podatnicy (mieszkańcy), a zyski z niej czerpią podmioty prywatne.

1 Źródło: Sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego w latach 2010-2011 i za 3 kwartały 2012 roku.