Środa, 8 grudnia 2021 • 342 dzień roku • Imieniny: Marii, Wirginii, Zenona Kontakt

WIG30 - nowy indeks na GPW


23 września br. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie rozpoczęła kalkulację i publikację indeksu WIG30. Docelowo ma on zastąpić istniejący do 16 kwietnia 1994 r. najbardziej rozpoznawalny indeks warszawskiej giełdy - WIG20. Wprowadzane zmiany i planowane zaprzestanie publikacji WIG20 oznaczają także modyfikacje instrumentów pochodnych, dla których indeks ten jest instrumentem bazowym. Powstaje zatem pytanie, co jest celem dokonania tak dużej i, bez wątpienia, kłopotliwej dla inwestorów zmiany.

Zgodnie z komunikatem prasowym GPW z 17 września br. ogłaszającym wprowadzenie indeksów WIG30 i WIG30TR celem wprowadzanych zmian jest "lepsze odzwierciedlenie wielkości i zróżnicowania rynku oraz podniesienie płynności na rynku akcji i stymulowanie rozwoju rynku instrumentów pochodnych".

Samo wprowadzenie nowego, lepiej oddającego zróżnicowanie rynku indeksu przeszłoby bez większego echa, gdyby nie związane z tym planowane zmiany instrumentów bazowych indeksowych kontraktów terminowych i opcji notowanych na GPW. Zmiany te oznaczają niedogodności wynikające z długiego okresu przejściowego1, w czasie którego równolegle notowane będą instrumenty pochodne na nowe i stare indeksy, co przełoży się na mniejsze obroty na poszczególnych seriach. Warto też zwrócić uwagę na dodatkowy spadek wolumenu obrotów związany z wprowadzonym także we wrześniu br. dwukrotnym wzrostem mnożnika dla nowych serii kontraktów na WIG20 (jeden nowy kontrakt z mnożnikiem 20 jest równoważny dwóm starym z mnożnikiem 10). Zanim zatem dojdzie do zamierzonego przez władze giełdy podniesienia płynności (chociażby z tytułu szerszych możliwości arbitrażu), czekają nas długi okres przejściowy i niedogodności związane z rozbiciem wolumenu obrotów na równolegle notowane serie kontraktów i opcji na różne indeksy.

Jako ciekawostkę można potraktować fakt, że słynny Dow Jones Industrial Average, począwszy od 1916 roku, był obliczany na podstawie cen akcji 20 przedsiębiorstw (podobnie jak WIG20). W październiku 1928 r. liczba akcji tworzących ten indeks wzrosła do 30 i od tego czasu pozostaje stała2, czego można też życzyć nowemu indeksowi giełdy warszawskiej.


1 Proces migracji z obecnie notowanych indeksowych instrumentów pochodnych na nowe rozpocznie się pod koniec 2014 r. i może potrwać aż do września 2015 r.

2 Mający ponad stuletnią historię index Dow Jones Industrial Average początkowo był obliczany w oparciu o ceny akcji 12 przedsiębiorstw. W 1916 r. liczba spółek uwzględnianych przy kalkulacji tego indeksu została zwiększona do 20.