Środa, 8 grudnia 2021 • 342 dzień roku • Imieniny: Marii, Wirginii, Zenona Kontakt

Na koniec pierwszego kwartału 2013 r. zadłużenie Skarbu Państwa wyniosło 825.790,7 mln zł.


Zgodnie z informacjami zawartymi w biuletynie miesięcznym z 20 maja br. zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło w porównaniu z końcem lutego br. aż o prawie 11 mld zł i wyniosło 825.790,7 mln zł. Oznacza to wzrost zadłużenia państwa o 1,3% w skali miesiąca oraz o 4% od końca roku 2012 (wzrost o prawie 32 mld zł).

Jako główne przyczyny wzrostu długu Skarbu Państwa podawane są potrzeby związane z finansowaniem budżetu państwa i deficytu środków europejskich (wzrost długu o odpowiednio 24,4 mld zł oraz 3,2 mld zł) oraz deprecjacja złotego (wzrost zadłużenia o 5,9 mld zł).

Ministerstwo informuje jednocześnie, że udział długu zagranicznego w długu ogółem spadł z 31,6% na koniec 2012 r. do 30,6% na koniec marca 2013 r. (zadłużenie Skarbu Państwa wg kryterium miejsca emisji), a wzrastający od 2008 roku udział inwestorów zagranicznych (nierezydentów) w długu SP wzrósł w okresie XII 2008 – III 2013 z 34,4% do 54,2% (zadłużenie Skarbu Państwa w układzie podmiotowym)1.

Znaczący wzrost zadłużenia nie idzie jednak w parze ze wzrostem PKB, który według szybkiego szacunku GUS w pierwszych trzech miesiącach br. wzrósł jedynie o 0,1% w ujęciu kwartalnym i 0,4% rok do roku, co przekłada się na wzrost zadłużenia państwa w stosunku do PKB. Wstępny szacunek PKB w I kwartale 2013 roku Główny Urząd Statystyczny poda w środę, 29 maja o godz 10:00.


1 Szczegółowe zestawienia danych znajdują się w biuletynie miesięcznym Ministerstwa Finansów Zadłużenie Skarbu Państwa nr 03/2013.