Środa, 8 grudnia 2021 • 342 dzień roku • Imieniny: Marii, Wirginii, Zenona Kontakt

Dynamiczne przekazywanie danych giełdowych przez interfejs DDE

Zastosowanie DDE (Dynamic Data Exchange) to zapewne najprostszy sposób umożliwiający dynamiczną wymianę danych między aplikacją do odbioru notowań giełdowych a innym programem. W przypadku, gdy programem tym jest arkusz kalkulacyjny, użycie interfejsu DDE nie wymaga dodatkowych umiejętności programowania poza niezbędnymi do obsługi danego arkusza. Konfiguracja połączenia sprowadza się wówczas do włączenia DDE w aplikacji dostarczającej notowania (serwerze) i prostego dodania odpowiednich hotlinek w arkuszu kalkulacyjnym (kliencie). Możliwość wykorzystania mechanizmu DDE dają zarówno komercyjny Microsoft Excel, jak i darmowe arkusze kalkulacyjne wchodzące w skład pakietów OpenOffice i LibreOffice. Oczywiście, bardziej wymagające zastosowania, przekraczające możliwości arkuszy kalkulacyjnych, wymagają zastosowania dedykowanych aplikacji.

Udostępniany przez aplikację dostarczającą notowania online serwer DDE umożliwia dostęp w czasie rzeczywistym do bieżących danych giełdowych, ich aktualizację i swobodne przetwarzane z poziomu klienta DDE. Niestety, komunikacja między serwerem i klientem polega jedynie na udostępnianiu danych przez serwer. Jest to główna wada DDE, gdyż w konsekwencji nie ma możliwości prostego zautomatyzowania procesu składania zleceń. W celu automatycznego wysyłania zleceń można natomiast wykorzystać np. aplikacje napisane z wykorzystaniem API udostępnionego przez dane biuro maklerskie1.

NOL3 vs Statica

Jako serwery DDE mogą działać popularne programy giełdowe, takie jak Statica i NOL32. Poniższa tabelka zawiera porównanie funkcjonalności interfejsu DDE dostępnego w tych dwóch programach.

NOL3Statica 3
Maksymalna liczba walorów dostępnych przez interfejs DDE100Nie stwierdzono
Zakres udostępnianych danychlimitK1, limitK2, limitK3, limitK4, limitK5, limitS1, limitS2, limitS3, limitS4, limitS5, volK1, volK2, volK3, volK4, volK5, volS1, volS2, volS3, volS4, volS5, kurstrans1, kurstrans2, kurstrans3, kurstrans4, kurstrans5, woltrans1, woltrans2, woltrans3, woltrans4, woltrans5, czastrans1, czastrans2, czastrans3, czastrans4, czastrans5, kursodn, widekimin, widekimax, faza, lop, wolumenobr, WolObrOt, wolobrotu, WolObrZm, zmiana. kurstko, MinTKO, MaxTKO, tkokupi, sprzeda, ikupi, isprzeda, kupi2, sprzeda2, ikupi2, isprzeda2, kupi3, sprzeda3, ikupi3, isprzeda3, kupi4, sprzeda4, ikupi4, isprzeda4, kupi5, sprzeda5, ikupi5, isprzeda5. czas, kurs, wolumen, lop, tko, otwarcie, odniesienie, obrot, wrazem, max, min, zamkniecie
Ergonomia ustawień serwera DDEKażdy walor i zakres dotyczących go danych, które mają być udostępniane, wymagają dodania w managerze DDE.Uruchomienie interfejsu DDE wymaga jedynie włączenia w oknie ustawień ogólnych. Walory dodane do tabeli notowań są automatycznie udostępniane przez interfejs DDE.

1 Pierwszym biurem maklerskim, które udostępniło klientom swoje API jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA.

2 Porównywane wersje to NOL3 wersja 3.0.29.214.I.7 (Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA) i Statica 3 (aktualizacja z dnia 16-09-2013).