Wtorek, 18 stycznia 2022 • 18 dzień roku • Imieniny: Małgorzaty, Piotra, Liberty Kontakt
Opcje
 • Rodzaje opcji

  Najogólniej rzecz biorąc, opcje dzielimy na opcje kupna (call) i opcje sprzedaży (put). Opcja jest prawem do kupna (opcja kupna) lub sprzedaży (opcja sprzedaży) danego... [więcej »]

 • Opcje kupna (call)

  Nabywca opcji kupna uzyskuje prawo do zakupu (wykonania opcji) instrumentu bazowego po z góry określonej w treści opcji cenie. Wystawca opcji kupna (sprzedający) zobowiązuje się... [więcej »]

 • Opcje sprzedaży (put)

  Opcja sprzedaży jest prawem przysługującym jej posiadaczowi. Uprawnia do sprzedaży instrumentu bazowego po z góry określonej w treści opcji cenie. Wystawca opcji sprzedaży (sprzedający) zobowiązuje... [więcej »]

 • Opcje - słownik terminów

  Cena rozliczeniowa - kurs rozliczeniowy przemnożony przez mnożnik (standard opcji na WIG20). Cena wykonania - kurs wykonania przemnożony przez mnożnik (standard opcji na WIG20). Data... [więcej »]

Strategie opcyjne
 • Straddle

  Strategia straddle polega na jednoczesnym kupnie opcji kupna i sprzedaży o tej samej cenie wykonania i wygasających w tym samym terminie. Strategię tę możemy stosować,... [więcej »]

 • Short straddle

  Short straddle jest odwrotnością strategii stradlle i polega na jednoczesnym wystawieniu (sprzedaży) opcji kupna i sprzedaży o tej samej cenie wykonania i terminie wygaśnięcia. Stosowanie... [więcej »]

 • Strangle

  Strangle polega na nabyciu opcji kupna i opcji sprzedaży o różnych cenach wykonania i tym samym terminie wygaśnięcia. Podobnie jak w przypadku strategii straddle inwestor... [więcej »]

 • Short strangle

  Na strategię short strangle składają się jedna pozycja krótka w opcjach kupna i jedna pozycja krótka w opcjach sprzedaży o innej cenie wykonania i tym... [więcej »]

 • Strip

  Strategia strip polega na nabyciu jednej opcji kupna i dwóch opcji sprzedaży o tej samej cenie wykonania i tym samym terminie wygaśnięcia. Podobnie jak w... [więcej »]

 • Strap

  Strategię strap tworzy się otwierając dwie długie pozycje w opcjach kupna i jedną długą pozycję w opcjach sprzedaży o takiej samej cenie wykonanie i tym... [więcej »]

 • Spread byka (bull spread)

  Strategia spread byka polega na nabyciu jednej opcji kupna o danej cenie wykonania S 1 i wystawieniu jednej opcji kupna o wyższej cenie wykonania S... [więcej »]

 • Spread niedźwiedzia (bear spread)

  Spread niedźwiedzia tworzymy sprzedając opcję kupna o cenie wykonania S 1 i nabywając opcję kupna o wyższej cenie wykonania S 2 . Stosowanie tej strategii... [więcej »]

 • Spread motyla (butterfly spread)

  Spread motyla powstaje przez nabycie 2 opcji kupna o różnych cenach wykonania S 1 i S 3 oraz sprzedaży 2 opcji kupna o cenie wykonania... [więcej »]

 • Spread kalendarzowy (calendar spread)

  Spread kalendarzowy powstaje poprzez wystawienie opcji kupna o danym terminie wygaśnięcia i nabycie opcji kupna o dłuższym terminie wygaśnięcia i tej samej cenie wykonania. Jest... [więcej »]