Środa, 8 grudnia 2021 • 342 dzień roku • Imieniny: Marii, Wirginii, Zenona Kontakt

Bitcoin dla początkujących, czyli jak zacząć swoją przygodę z kryptowalutami?


Czym jest Bitcoin?

Bitcoin to nie tylko nowy pieniądz, ale także sieć umożliwiająca wykonywanie szybkich płatności. Dla Bitcoina nie ma ograniczeń geograficznych, równie sprawnie i tanio można przesłać środki sąsiadowi jak mieszkańcowi drugiej półkuli. Tradycyjne, zarządzane centralnie waluty krajowe (fiat money), oparte na systemie bankowym, który w gruncie rzeczy niewiele się zmienił od XIX wieku, zupełnie nie przystają do dzisiejszego zglobalizowanego świata. Jeśli możesz w prosty i wygodny sposób komunikować się z mieszkańcami innych kontynentów, to dlaczego nie miałbyś równie łatwo wykonywać operacji finansowych? Bitcoin daje Ci taką możliwość.

Jaki portfel wybrać?

Wybór portfela zawsze jest kompromisem między bezpieczeństwem a funkcjonalnością i wygodą użytkowania. W celu przetestowania systemu można skorzystać z usług jednego z portfeli sieciowych, jednak w przypadku dysponowania poważniejszymi środkami, gdy bezpieczeństwo posiadanych funduszy jest priorytetem, wybór jest właściwie tylko jeden: Bitcoin Core.

Zalety portfela Bitcoin Core:

  • pełny węzeł,
  • otwarty kod źródłowy opublikowany na zasadach licencji MIT,
  • najwyższy poziom bezpieczeństwa i prywatności,
  • możliwość użycia sieci TOR.

Główne wady:

  • wymaga dużo miejsca na dysku (w chwili pisania tego tekstu zajmuje około 40 GB),
  • długi czas pierwszego uruchomienia - w zależności od przepustowości łącza i możliwości CPU pierwsza synchronizacja portfela może zająć nawet kilka dni,
  • nieco ograniczona funkcjonalność, jednak w zupełności wystarczająca do wykonywania podstawowych operacji.

Zabezpieczenie portfela

Pierwszą czynnością po zainstalowaniu portfela powinno być jego zaszyfrowanie. W przypadku zalecanego kompletnego portfela Bitcoin Core (dawniej Bitcoin-Qt) opcja szyfrowania znajduje się w menu Settings -> Encrypt Wallet.

Osobną kwestią jest wybór odpowiednio długiego i skomplikowanego hasła, które z oczywistych względów nie powinno być przechowywane w pamięci urządzenia służącego do wykonywania transakcji. Mocne hasła składające się z dużej ilości losowo wygenerowanych znaków są trudne do zapamiętania i tym samym kłopotliwe w użyciu, szczególnie w przypadku wykonywania większej liczby operacji. Ułatwieniem w takiej sytuacji jest możliwość czasowego odblokowania portfela. Wprowadzona z poziomu konsoli (Menu Help -> Debug Window, zakładka Console) komenda:

walletpassphrase "passphrase" timeout

odblokowuje portfel na czas określony w parametrze timeout. Możliwe jest wtedy wykonywanie operacji bez konieczności wprowadzania hasła potwierdzającego każdą transakcję z osobna.

Uwaga! Zaleca się odblokowywanie portfela tylko na czas niezbędny do wykonania planowanych transakcji. Nie odblokowuj portfela na godzinę, jeśli potrzebujesz tylko kilku minut.

Jak wykonywać transakcje?

Wykonywanie transakcji przy pomocy programu Bitcoin Core jest bardzo proste. W celu wysłania środków wystarczy wybrać przycisk "Send", a następnie wprowadzić (wkleić) adres odbiorcy, etykietę identyfikującą odbiorcę w książce adresowej i oczywiście kwotę, a następnie zaakceptować transakcję. W przypadku portfela zaszyfrowanego pojawi się żądanie wprowadzenia hasła.

W równie prosty sposób otrzymujemy środki. Lista adresów użytkownika znajduje się w menu File -> Receiving Addresses. Po zakończeniu pierwszej synchronizacji mamy do dyspozycji tylko jeden adres, ale w każdej chwili możemy utworzyć nowe adresy, klikając przycisk "New".

Dobrą praktyką jest nadawanie nowo tworzonym adresom etykiet ułatwiających identyfikację transakcji. W przypadku otrzymywanych płatności, adres Bitcoin działa na podobnej zasadzie jak numer konta bankowego, z tą różnicą, że możesz wygenerować dowolną ilość nowych adresów odbiorczych. Bardziej istotne różnice między kontem bankowym a adresem Bitcoin pojawiają się przy wysyłaniu środków. Zobacz, na czym polega różnica.

Dobre praktyki

Używaj nowego adresu za każdym razem, gdy otrzymujesz płatność. Zwiększy to prywatność Twoich transakcji i utrudni analizę portfela. Dotyczy to zwłaszcza poważniejszych płatności. W przypadku drobnych kwot np. pozyskiwanych z kranów, dla własnej wygody możesz korzystać z jednego utworzonego wyłącznie w tym celu adresu i/lub osobnego portfela (zalecane).

Wykonuj okresowo kopie zapasowe portfela (prywatnych kluczy) np. na nośnikach USB lub zewnętrznych dyskach twardych i przechowuj je w bezpiecznym miejscu w innej lokalizacji niż urządzenie, na którym jest zainstalowany portfel. W razie skasowania portfela, np. wskutek awarii dysku stracisz dostęp do zgromadzonych w nim środków.

Pamiętaj, że potrzeba wykonywania okresowych kopii wynika także z faktu generowania dodatkowych adresów oraz ich ograniczonej puli zapisanej w portfelu (100). Tym samym w przypadku wykonywania dużej ilości przelewów może się zdarzyć, że mimo posiadanej starej kopii zapasowej portfela część środków będzie niedostępna.

Portfeli, nad którymi nie masz pełnej kontroli, używaj wyłącznie do drobnych bieżących płatności. Dotyczy to portfeli online, w przypadku których utrata środków może nastąpić np. wskutek oszustwa lub kiepskich zabezpieczeń. Większe środki trzymaj w osobnym, bezpiecznym portfelu.

Darmowe Bitcoiny - skąd je brać?

Sposobem na pozyskanie darmowych ułamków Bitcoina są krany (faucets), czyli strony oferujące drobne kwoty wyrażone w satoshi, tj. 100 milionowych częściach Bitcoina. W większości przypadków strony te zarabiają na reklamach i dlatego też wymagają wyłączenia oprogramowania blokującego wyświetlanie reklam (np. Adblocka). Otrzymywane kwoty są naprawdę symboliczne, jednak wystarczające, żeby móc przetestować stosowane oprogramowanie i oswoić się z systemem bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

Cześć kranów korzysta z pośredników takich jak FaucetBOX. Wpłaty z różnych źródeł (kranów) wpływają na konto pośrednika (rejestracja nie jest wymagana, a jako identyfikator służy adres), a po przekroczeniu pewnej wartości minimalnej (payout threshold) są wysyłane na adres użytkownika. Kumulowanie kwot pozwala zmniejszyć koszty operacji, oraz co ważniejsze, zapobiega zapychaniu sieci drobnymi płatnościami.

Objaśnienie terminów i skrótów użytych w tekście

Bitcoin Core
Kompletny portfel Bitcoin.
Satoshi
Jedna 100 milionowa część Bitcoina. Innymi słowy: 1BTC = 100 mln satoshi. Nazwa pochodzi od Satoshi Nakamoto - twórcy Bitcoina.
Portfel online
Strona świadcząca usługę portfela Bitcoin.
Receiving address
Adres, na który użytkownik portfela otrzymuje środki.
Sending address
Adres, na który użytkownik wysyła środki.
Kran (faucet)
Strona oferująca ułamki Bitcoina. Krany są darmowe, jednak często wymagają wyłączenia programów blokujących reklamy.
Payout threshold
Minimalna kwota, którą trzeba uzbierać, żeby móc wypłacić środki.

Zobacz też:

Produkt krajowy brutto per capita w PPS - mapa

Najbardziej zadłużone państwa Europy

Mapa długu publicznego - dane roczne