Środa, 8 grudnia 2021 • 342 dzień roku • Imieniny: Marii, Wirginii, Zenona Kontakt

Instalacja portfela Namecoin w Ubuntu 14.04 Trusty Tahr


Na początek kilka słów na temat wersji systemu i portfela Namecoin. System to świeżo zainstalowany Ubuntu 14.04.2 LTS (Trusty Tahr), a instalowany portfel to Namecoin ver. 0.3.80. W przypadku innych wersji Ubuntu bądź innych systemów z rodziny Linuxa opisany poniżej sposób instalacji portfela może wymagać modyfikacji.

Pierwszą czynnością po zainstalowaniu systemu powinna być jego aktualizacja. W tym celu otwórz terminal (Ctrl+Alt+T) i wprowadź polecenia:

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade

Następnie zainstaluj wymagane pakiety. Kolejność instalacji nie ma większego znaczenia z wyjątkiem libqt4-dev, który powinien być instalowany dopiero po zainstalowaniu pakietów zawartych w pierwszym wierszu poniżej:

sudo apt-get install libglew-dev libcheese7 libcheese-gtk23 libclutter-gst-2.0-0 libcogl15 libclutter-gtk-1.0-0 libclutter-1.0-0  xserver-xorg-input-all
sudo apt-get install libqt4-dev
sudo apt-get install build-essential
sudo apt-get install libssl-dev
sudo apt-get install libboost-all-dev
sudo apt-get install libdb++-dev
sudo apt-get install libminiupnpc-dev

Potrzebny będzie też git:

sudo apt-get install git

Sklonuj kod źródłowy z Github:

git clone https://github.com/namecoin/namecoin.git
Klonowanie kodu portfela namecoin z github

Po wykonaniu powyższego polecenia w Twoim katalogu domowym zostanie utworzony katalog namecoin zawierający pobrane pliki źródłowe. W kolejnym kroku zmień katalog bieżący na namecoin, a następnie skompiluj kod źródłowy:

cd namecoin
qmake
make

Po pomyślnej kompilacji (polecenie make) w katalogu namecoin zostanie utworzony plik namecoin-qt.

namecoin-qt

Uruchom namecoin-qt:

Uruchomienie namecoin-qt

Synchronizacja portfela Namecoin z siecią

Po pierwszym uruchomieniu klienta namecoin-qt zostanie utworzony katalog ".namecoin", w którym będzie przechowywana kopia łańcucha bloków i plik portfela (wallet.dat) zawierający klucze prywatne. Jeżeli w swoim katalogu domowym nie widzisz plików zaczynających się kropką, to użyj skrótu Ctrl+H, żeby wyświetlić pliki ukryte.

Synchronizacja portfela namecoin z siecią
Synchronizacja portfela namecoin z siecią