Środa, 8 grudnia 2021 • 342 dzień roku • Imieniny: Marii, Wirginii, Zenona Kontakt

Kompilacja klienta Bitcoin Core w Ubuntu 14.04 Trusty Tahr


Kompilację przeprowadzimy w nowo zainstalowanym Ubuntu 14.04.2 LTS (Trusty Tahr). W innych wersjach Ubuntu lub innych dystrybucjach Linuxa opisany poniżej sposób instalacji portfela może wymagać zmian. Warto zauważyć, że w przypadku instalowania Bitcoin Core w Ubuntu samodzielna kompilacja nie jest konieczna. Wystarczy dodać repozytorium Bitcoin (ppa:bitcoin/bitcoin): zobacz tutaj jak to zrobić. Kompilacja źródeł daje jednak większe bezpieczeństwo oraz chociażby możliwość wyboru wersji oprogramowania.

Standardowo instalację zaczynamy od aktualizacji systemu. Żeby to zrobić, otwórz terminal (Ctrl+Alt+T) i wprowadź polecenia:

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade

Następnie instalujemy wymagane zależności:

sudo apt-get install libglew-dev libcheese7 libcheese-gtk23 libclutter-gst-2.0-0 libcogl15 libclutter-gtk-1.0-0 libclutter-1.0-0
sudo apt-get install libqt4-dev
sudo apt-get install build-essential libtool autotools-dev autoconf pkg-config libssl-dev
sudo apt-get install libboost-all-dev
sudo apt-get install libminiupnpc-dev
sudo apt-get install libprotobuf-dev protobuf-compiler
sudo apt-get install libdb++-dev

Instalujemy git i klonujemy projekt z Github.

sudo apt-get install git
git clone https://github.com/bitcoin/bitcoin.git
Klonowanie źródeł Bitcoin Core z github

Pobrane pliki źródłowe zostaną zapisane w katalogu bitcoin. Zmieniamy katalog i kompilujemy kod źródłowy aktualnie najnowszej wersji produkcyjnej (na dzień dzisiejszy jest to v0.10.0):

cd bitcoin
git checkout v0.10.0
./autogen.sh
./configure --with-incompatible-bdb
make

Polecenie git checkout v0.10.0 jest opcjonalne i można je pominąć. Jeśli jednak tak postąpimy, to zostanie zainstalowana wersja najnowsza - może to być np. wersja testowa pre-release, witająca nas ostrzeżeniem: "This is a pre-release test build - use at your own risk - do not use for mining or marchant applications".

Bitcoin Core wersja pre-release
Bitcoin Core wersja pre-release

Po pomyślnie zakończonej kompilacji możemy uruchomić Bitcoin Core. Otwieramy terminal i wpisujemy:

cd bitcoin/src/qt
./bitcoin-qt
Welcome to Bitcoin Core

Przy pierwszym uruchomieniu program poprosi o podanie miejsca przechowywania kopii łańcucha bloków i pliku wallet.dat zawierającego klucze prywatne. Domyślnie jest to katalog ".bitcoin".

Uwaga! Katalogi zaczynające się kropką są domyślnie ukryte. Żeby je wyświetlić, użyj skrótu Ctrl+H.

Czynności dodatkowe

Opcjonalnie możemy wykonać polecenie:

sudo make install
Make install

Pozwoli to nam chociażby uruchamiać klienta Bitcoin bez konieczności podawania ścieżki dostępu. Żeby jeszcze bardziej ułatwić sobie uruchamianie portfela, możemy utworzyć launcher (plik z rozszerzeniem .desktop) i umieścić go np. na pulpicie lub w panelu Unity. Launcher jest plikiem tekstowym, więc żeby go utworzyć, możemy użyć zwykłego edytora tekstu np. gedit. Możesz pobrać gotowy plik launchera lub wkleić w edytorze tekstu poniższy kod:

[Desktop Entry]
Version=1.0
Name=BTC
Comment=Bitcoin client launcher
Exec=bitcoin-qt
Icon=/home/fox/Icons/btc-logo.png
Terminal=false
Type=Application
Categories=Application
Bitcoin-qt launcher

Edycji wymaga ścieżka do pliku ikony (Icon). W prezentowanym przykładzie ikona (btc-logo.png) znajduje się w katalogu /home/fox/Icons, gdzie fox jest nazwą użytkownika. W pozycji Name można wpisać inną nazwę (w naszym przypadku Name=BTC). Po wprowadzeniu zmian zapisz plik jako nazwa_launchera.desktop. Następnie nadaj mu prawo wykonywania: kliknij prawym przyciskiem myszki plik launchera, z menu podręcznego wybierz Properties, następnie w zakładce Permissions zaznacz "Allow executing file as program".

Allow executing file as program

Uwaga! Widoczną w systemie nazwą launchera będzie ta zapisana w pozycji Name (w naszym przypadku BTC), mimo że rzeczywista nazwa pliku to nazwa_launchera.desktop, zgodnie z tym jak został nazwany przy zapisie (w naszym przypadku btc.desktop).

BTC Ubuntu desktop

Synchronizacja Bitcoin Core z siecią

Pierwsza synchronizacja z siecią to czynność długotrwała. Jej czas zależy od przepustowości łącza internetowego oraz wydajności procesora i dysku twardego. Trzeba się liczyć z tym, że może potrwać nawet kilka dni.

Synchronizacja Bitcoin Core z siecią