Środa, 8 grudnia 2021 • 342 dzień roku • Imieniny: Marii, Wirginii, Zenona Kontakt

Słownik terminów - kryptowaluty


Adres Bitcoin
Unikalny identyfikator składający się z 26-35 znaków alfanumerycznych, zaczynający się od 1 lub 3. W pewnym uproszczeniu można przyjąć, że adres Bitcoin działa na podobnej zasadzie jak numer konta bankowego. Dysponując adresem Bitcoin, można wykonać płatność lub otrzymać środki (jeśli jest to nasz adres). Posługując się analogią z numerem rachunku bankowego, trzeba mieć jednak świadomość istniejących różnic. Dla każdej płatności zaleca się stosowanie nowego adresu.
Altcoins (alternative coins)
Monety powstałe na fali popularności Bitcoina, niekiedy oferujące funkcjonalności bądź innowacje nieobecne w systemie Bitcoin.
Armory
Klient Bitcoin. Armory oferuje zaawansowane funkcjonalności niedostępne w Bitcoin Core, np. obsługę wielu portfeli, cold storage (portfel offline), watching-only wallet oraz Multi-Signature Transactions. Portfel Armory pracujący w trybie online wymaga instalacji bitcoind.
Bitcoin Core
Kompletny portfel Bitcoin o otwartym kodzie źródłowym opublikowanym na zasadach licencji MIT.
Bitcoin-Qt
Klient Bitcoin, począwszy od wersji 0.9.0 przebrandowany na Bitcoin Core.
Blockchain
Łańcuch bloków. Publicznie dostępna baza (zapis) wszystkich transakcji zawartych w sieci Bitcoin. Zawiera kompletne informacje na temat sald adresów Bitcoin. Blockchain można wyobrazić sobie jako ułożony chronologicznie łańcuch rekordów (bloków) z zapisem wszystkich transakcji zawartych od początku powstania waluty do chwili obecnej. Klient Bitcoin Core wymaga pobrania pełnego łańcucha bloków, który w chwili pisania tego tekstu ma wielkość ok. 40 GB.
boostrap.dat
Kopia łańcucha bloków (blockchain). Plik ten wykorzystywany jest w celu przyśpieszenia pierwszej synchronizacji klienta Bitcoin Core.
Cold storage
Inaczej portfel offline. Jest to bezpieczny sposób przechowywania kluczy prywatnych na komputerze nie podłączonym do internetu. Stosowanie cold storage zalecane jest szczególnie w przypadku posiadania większych ilości Bitcoinów. Tworzenie i wygodną obsługę portfela offline umożliwia np. Armory.
Dev (developer)
Twórca danej monety.
ICO (Initial Coin Offer)
Oferta sprzedaży monet organizowana przez jej twórców przed rozpoczęciem regularnego kopania. Skrót powstał zapewne przez analogię z IPO (Initial Public Offer) na rynku akcji.
Klucz prywatny (private key)
Z każdym adresem Bitcoin związana jest para kluczy (liczb): prywatny i publiczny. Znajomość klucza prywatnego pozwala dysponować saldem danego adresu. Klucze prywatne przechowywane są w portfelu. Ze względów bezpieczeństwa portfel powinien być zaszyfrowany.
Klucz publiczny (public key)
Liczba powiązana z kluczem prywatnym. Dysponując kluczem prywatnym, można obliczyć odpowiadający mu klucz publiczny oraz adres Bitcoin. Dysponując kluczem publicznym, można obliczyć adres Bitcoin. Zobacz: Elliptic Curve Digital Signature Algorithm
Kopanie
Zobacz: mining
Kran (faucet)
Strona oferująca ułamki Bitcoina lub inne kryptowaluty. Krany są darmowe, jednak zazwyczaj wymagają wyłączenia programów blokujących reklamy. Kwoty pozyskane z kranów umożliwiają przetestowanie systemu bez ponoszenia kosztów.
Kryptowaluty alternatywne
Zobacz: altcoins
Ledger (public ledger)
Zapis (księga) np. transakcji. W przypadku sieci Bitcoin księga wszystkich transakcji nazywa się blockchain.
Litoshi
Jedna 100 milionowa część Litecoina. Innymi słowy: 1 LTC = 100 mln litoshi. Nazwa powstała przez analogię do satoshi.
Mining
Mining, czyli kopanie to proces "wydobywania" bloków.
Offline wallet
Zobacz: cold storage
Payout threshold
Minimalna kwota, którą trzeba zgromadzić, żeby móc wypłacić środki.
Pierwsza synchronizacja portfela
Pierwsza synchronizacja po zainstalowaniu portfela Bitcoin Core. Wymaga ściągnięcia pełnego łańcucha bloków i w zależności od przepustowości łącza i możliwości CPU może trwać nawet kilka dni.
Portfel (wallet)
Portfel Bitcoin to po prostu plik zawierający klucze prywatne, które umożliwiają dysponowanie saldami odpowiadających im adresów. Niekiedy określenia portfel używa się także w odniesieniu do oprogramowania służącego do zarządzania posiadanymi środkami.
Portfel online
Strona świadcząca usługę portfela Bitcoin.
PoW
Proof of Work
PoS
Proof of Stake
Premine
Kopanie prywatne, czyli bloki wydobyte przed rozpoczęciem regularnego kopania dostępnego dla każdego.
Pump and dump
Rodzaj manipulacji (oszustwa) kursem polegającej na budowaniu fałszywego, pozytywnego wizerunku monety w mediach przy jednoczesnym sztucznym pompowaniu kursu (kupowaniu i sprzedawaniu po coraz wyższych cenach). Pompowanie ceny i towarzyszący mu wolumen obrotu ma na celu stworzenie wrażenia powszechnego zainteresowania danym przedsięwzięciem (monetą). Końcowe etapy manipulacji to euforia zakupów oraz gwałtowna wyprzedaż i realizacja zysków.
Receiving address
Adres, na który użytkownik portfela otrzymuje środki.
Satoshi
Jedna 100 milionowa część Bitcoina. Innymi słowy: 1BTC = 100 mln satoshi. Nazwa pochodzi od Satoshi Nakamoto - twórcy Bitcoina.
Scam
Oszustwo, przekręt. Określenie często używane w kontekście kryptowalut alternatywnych.
Sending address
Adres, na który użytkownik wysyła środki.
Synchronizacja portfela
Pobieranie przez klienta Bitcoin Core kolejnych bloków. Aktualizacja kopii łańcucha bloków (blockchain) na dysku użytkownika.
To the moon
Potocznie określenie mocnego wzrostu ceny.
Vanity address
Adres zawierający zadany wzorzec, np. imię, nazwę firmy, nazwę strony internetowej, pożądane słowo lub frazę. Ze względów bezpieczeństwa nie zaleca się generowania adresów vanity na stronach www. Bezpieczniej jest wykorzystywać w tym celu oprogramowanie działające offline.
Watching-only wallet
Portfel używany do monitorowania stanu portfela offline. Watching-only wallet nie zawiera kluczy prywatnych. Wysyłanie środków wymaga autoryzacji (podpisania) transakcji kluczami przechowywanymi offline. Funkcjonalność dostępna w Armory.
WIF
Wallet import format. Sposób kodowania prywatnych kluczy ECDSA.

Zobacz też:

Produkt krajowy brutto per capita w PPS - mapa

Najbardziej zadłużone państwa Europy

Mapa długu publicznego - dane roczne