Poniedziałek, 20 maja 2019 • 140 dzień roku • Imieniny: Bazylego, Bernardyna, Bronimira Kontakt

Jak przy pomocy php obliczyć kwartyle?

Funkcja kwartyl() oblicza kwartyle: pierwszy (dolny), drugi (medianę) i trzeci (górny). Jeżeli numer kwartyla nie jest liczbą naturalną, to zaokrąglamy go w dół (ułamek mniejszy niż 0,5) lub w górę (ułamek 0,5 i większy). Taki sposób obliczeń oznacza, że funkcja nie wyprowadza wyniku poza zbiór danych zawartych w tablicy wejściowej.

// zmienna $n może być równa 1, 2 lub 3 
// zmienna $data jest tablicą zawierającą dane

function kwartyl($n, $data) {
	
	// liczba elementów tablicy
	$len = count($data);

	// sortowanie rosnąco	
	sort($data);
	
	// obliczenia
	if($n==1 || $n==2 || $n==3) {
		// indeks kwartyla
		$k = round(($len+1)*$n/4) - 1;
		// kwartyl
		$Q = $data[$k];
	} else {
		$Q = 'NA';
	}
	
	return $Q;	
}

Przykłady:

// nieposortowane dane (obserwacje)
$data = array(1, 2, 3, 5, 4, 9, 6, 13, 10, 11, 16, 14, 8, 12, 22);

// dolny kwartyl (pierwszy)
// wypisuje: 4
echo kwartyl(1, $data);	

// mediana (drugi kwartyl)
// wypisuje: 9
echo kwartyl(2, $data);

// górny kwartyl (trzeci)
// wypisuje: 13
echo kwartyl(3, $data);

Zobacz też:

Kwartyle