Środa, 8 grudnia 2021 • 342 dzień roku • Imieniny: Marii, Wirginii, Zenona Kontakt

Inflacja w krajach Unii Europejskiej - wykres


2014 to rok niskiej inflacji oraz deflacji. Wyjątkiem jest Turcja, gdzie inflacja od wielu lat utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie (w tym roku jest to aż 8,9%).

W sześciu krajach Eurostat zanotował deflację: Bułgaria (-1,6%), Grecja (-1,4%), Cypr (-0,3%), Hiszpania (-0,2%), Portugalia (-0,2%) oraz Słowacja (-0,1%).

W przypadku Węgier i Szwajcarii stopa inflacji wyniosła zero. O deflację otarła się też Polska (0,1%).

2013

Najwyższą w Unii Europejskiej inflację w 2013 r. zanotowano w Rumunii (3,2%) i Estonii (3,2%). W pozostałych krajach członkowskich wzrost cen nie przekroczył 2,6 procent.

Wyraźnie wyższą stopę inflacji mają nienależące do UE Turcja (7,5%) i Islandia (4,1%). W poprzednim roku było to odpowiednio 9,0% i 6,0%, co także wtedy sytuowało oba te kraje na pierwszej i drugiej pozycji spośród państw uwzględnianych w statystykach Eurostatu. W przypadku Turcji bardzo wysoka inflacja utrzymuje się od wielu lat. Biorąc pod uwagę okres 2002-2013, najniższy poziom inflacji w tym kraju to 6,3% (2009 r.), najwyższy zaś aż 47% (2002 r.).

Bardzo dobrze na tle reszty państw ujętych w zestawieniu prezentuje się Polska z inflacją równą 0,8%. Niższą inflację miały: Dania (0,5%), Szwecja (0,4%), Portugalia (0,4%), Cypr (0,4%), Bułgaria (0,4%), Szwajcaria (0,1%), Łotwa (0,0%) i Grecja (-0,9%) jako jedyny kraj, w którym w 2013 roku odnotowano deflację (spadek cen).

Uwaga: Dane zawarte w opisie mogą się nieznacznie różnić od widocznych na wykresie w przypadku ich aktualizacji przez Eurostat po dacie zamieszczenia tekstu. Wykres domyślnie tworzony jest w oparciu o dane za przedostatni kwartał ujęty w statystykach Eurostatu. Data ostatniej aktualizacji znajduje się nad wykresem.

Zakres danych można zmienić, wybierając inny okres z listy umieszczonej pod wykresem. Żeby wyświetlić szczegóły, należy najechać kursorem myszki na symbol (lub słupek) danego kraju.


Zobacz też:

Produkt krajowy brutto per capita w PPS - mapa

Najbardziej zadłużone państwa Europy

Mapa długu publicznego - dane roczne