Środa, 8 grudnia 2021 • 342 dzień roku • Imieniny: Marii, Wirginii, Zenona Kontakt

Najbogatsi i najbiedniejsi w Europie


Za miarę zamożności kraju przyjęto publikowany przez Eurostat wskaźnik PKB per capita wyrażony w PPS. Pokazuje on wysokość PKB na głowę mieszkańca względem średniej unijnej. Dodatkowo w obliczeniach uwzględniany jest standard siły nabywczej (ang. Purchasing Power Standard), który należy rozumieć jako sztuczną "wspólną walutę" eliminującą różnice cen w różnych krajach.

Poziomem odniesienia jest średnia unijna, której wartość przyjęto za równą 100. Wartości mniejsze lub większe niż 100 oznaczają odpowiednio niższy lub wyższy od średniej unijnej poziom PKB.

Najbogatsi

Najbogatsze trzy państwa w 2012 roku to Luksemburg, Norwegia i Szwajcaria.

Zgodnie z opracowaniami Eurostatu wyjaśnieniem bardzo wysokiego poziomu PKB na mieszkańca w Luksemburgu, może być duża liczba zatrudnionych w nim obcokrajowców, którzy przyczyniają się do wzrostu PKB, a nie są wliczani w liczbę jego mieszkańców.

Druga w hierarchii zamożności Norwegia także w latach poprzednich znajdowała się w pierwszej trójce. Co ciekawe, jest też jedynym ujętym w zestawieniu krajem, który utrzymuje coroczną nadwyżkę budżetową.

W 2010 Szwajcaria wyprzedziła USA i od tego czasu jest trzecim pod względem zamożności krajem spośród ujętych w statystykach Eurostatu.

Najbiedniejsi

Do państw, których względne PKB na mieszkańca nie przekroczyło w 2012 r. 50% średniej, należą: Rumunia (50%), Bułgaria (47%), Czarnogóra (41%), Serbia (36%), Macedonia (35%), Albania (30%) oraz najbiedniejsza z nich Bośnia i Hercegowina (29%). Najbiedniejszym krajem spośród państw członkowskich Unii Europejskiej jest niezmiennie Bułgaria.

Pozycja Polski

Niestety, Polska z względnym PKB równym 67% (2012 r.) nadal należy do grona najbiedniejszych państw europejskich. Spośród 28 członków UE jedynie 4 kraje plasują się niżej, tj. Bułgaria (47%), Rumunia (50%), Chorwacja (62%) i Łotwa (64%). Razem z Węgrami (67%) Polska w 2012 roku znalazła się na piątej pozycji od końca w UE.

Warto zauważyć, że nawet ta niechlubna, piąta pozycja od końca jest po części zasługą kryzysu zapoczątkowanego w 2008 r. i względnie dobrej w tym okresie wewnętrznej sytuacji gospodarczej. W 2008 roku Polska była trzecim najbiedniejszym państwem UE, a wyraźnie lepsze wskaźniki miały nie tylko Chorwacja i Łotwa, ale też Węgry. Do poprawy pozycji Polski w zestawieniu zamożności przyczynił się nie tylko krajowy wzrost gospodarczy, ale także recesja, która dotknęła wszystkie pozostałe państwa UE (w 2012 r. jedynie Polska zanotowała wzrost PKB).

Casus Grecji

Krótkiego, odrębnego omówienia wymaga przypadek Grecji, która najbardziej ucierpiała w czasie obecnego kryzysu. W 2008 roku jej względne PKB na mieszkańca było bliskie średniej unijnej i wynosiło 93%, w roku 2012 było to już tylko 75%.

Jak ciężka jest sytuacja gospodarcza tego kraju, pokazuje także fakt, że mimo pakietów pomocowych i redukcji części zadłużenia, na koniec III kw. 2013 r. wynosiło ono ok. 317 mld euro (prawie 172% w relacji do PKB). Jeśli dodatkowo weźmiemy pod uwagę, że Grecja jest małym państwem o liczbie ludności równej 11,4 mln oraz wieloletnią recesję i skromne prognozy na najbliższą przyszłość, to wydaje się prawdopodobne, że bez dalszej pomocy z zewnątrz czeka nas kolejna odsłona greckiej tragedii.

Prezentowane dane obejmują większość krajów europejskich oraz USA i Japonię.

Zakres danych można zmienić, wybierając inny okres z listy umieszczonej pod wykresem. Żeby wyświetlić szczegóły, należy najechać kursorem myszki na symbol (lub słupek) danego kraju.


Zobacz też:

Produkt krajowy brutto per capita w PPS - mapa

Najbardziej zadłużone państwa Europy

Mapa długu publicznego - dane roczne