Środa, 8 grudnia 2021 • 342 dzień roku • Imieniny: Marii, Wirginii, Zenona Kontakt

Najszybciej rosnące gospodarki europejskie


Najwyższy wzrost gospodarczy w 2014 roku spośród krajów ujętych w statystykach Eurostatu zanotowała Irlandia (4,8%). Pozostałe trzy kraje, których PKB wzrosło w 2014 r. o ponad 3%, to Węgry (3,6%), Malta (3,5%) i Polska (3,3%).

Tylko cztery kraje były w recesji: Cypr (-2,3%), Chorwacja (-0,4%), Włochy (-0,4%) i Finlandia (-0,1%), co oznacza wyraźną poprawę koniunktury w porównaniu z rokiem poprzednim. Wtedy pogrążonych w recesji było aż 11 krajów: Cypr (-5,4%), Grecja (-3,9%), Włochy (-1,7%), Portugalia (-1,4%), Finlandia (-1,3%), Hiszpania (-1,2%), Słowenia (-1,0%), Chorwacja (-0,9%), Czechy (-0,7%), Holandia (-0,7%), Dania (-0,5%). Spadek PKB w 2013 r. zanotowała też cała strefa euro (-0,5%).

Uwaga: Dane zawarte w opisie (stan na dzień 24 marca 2015 r.) mogą się nieznacznie różnić od widocznych na wykresie w przypadku ich późniejszej aktualizacji przez Eurostat. Data ostatniej aktualizacji znajduje się nad wykresem.

Prognozy Eurostatu na 2013 r.

Według prognoz Eurostatu trzy państwa UE, które zanotują najwyższy wzrost PKB w roku 2013 to Łotwa (4%), Litwa (3,4%) i Rumunia (2,2%).

Łotwa, która w latach 2008-2010 była w poważnej recesji (w 2009 r. gospodarka tego kraju skurczyła się aż o 17,7%) od 2011 r. należy do najszybciej rosnących w Unii Europejskiej: 2011 (5,3%) i 2012 (5,2%). Także pozostałe państwa bałtyckie, tj. Litwa i Estonia, dla których rok 2009 był okresem zapaści gospodarczej (wtedy oba te kraje zanotowały kilkunastoprocentowe spadki PKB) należą obecnie do najszybciej rozwijających się w Unii Europejskiej. Na tym tle Polska z przewidywanym przez Eurostat wzrostem o 1,3% nie prezentuje się rewelacyjnie, jednak trzeba pamiętać, że Polska jako jedyny kraj europejski nie była w recesji. W najgorszym dla Europy roku 2009 Polskie PKB wzrosło o 1,6%. Stąd też wzięło się określenie "zielona wyspa", gdyż na mapach przedstawiających zmiany PKB obszar Polski wyglądał jak wyspa zieleni (tradycyjnie używanej do oznaczenia wzrostów) w morzu czerwieni symbolizującej spadki.

Zamieszczony poniżej wykres pozwala wyświetlić dane z lat poprzednich oraz ewentualne prognozy Eurostatu na lata przyszłe. Wykres domyślnie tworzony jest w oparciu o dane za przedostatni kwartał ujęty w statystykach Eurostatu. Zakres danych można zmienić, wybierając inny okres z listy umieszczonej pod wykresem.

Żeby wyświetlić szczegóły, należy najechać kursorem myszki na symbol (lub słupek) danego kraju. Szare słupki oznaczają prognozy, zielone - odnotowane wzrosty, a czerwone - spadki.

Dane Eurostatu dotyczące wzrostu PKB obejmują większość krajów europejskich oraz USA i Japonię.


Zobacz też:

Najbardziej zadłużone państwa Europy

Mapa długu publicznego - dane roczne