Czwartek, 28 października 2021 • 301 dzień roku • Imieniny: Szymona, Tadeusza, Judy Kontakt

Kalkulator emerytalny

Odkładając systematycznie nawet niewielkie kwoty, możemy zapewnić sobie lepszą sytuację finansową po przejściu na emeryturę. Prezentowany poniżej kalkulator emerytalny pozwala zorientować się, jakiej dodatkowej emerytury możemy się spodziewać, jeżeli przez określony czas przeznaczamy na cel emerytalny stałą kwotę pieniędzy.

Korzystanie z kalkulatora jest bardzo proste: w lewej części formularza należy określić odkładaną miesięcznie kwotę, okres oszczędzania oraz przewidywaną nominalną roczną stopę procentową. Istnieje też możliwość uwzględnienia w obliczeniach kwoty kapitału początkowego, tj. posiadanej w chwili rozpoczęcia oszczędzania sumy pieniędzy, która przeznaczona jest na przyszłą emeryturę. W prawej części formularza natomiast wymagane jest podanie oczekiwanego okresu wypłacania świadczenia oraz stopy procentowej w okresie wypłaty. W pierwszym etapie obliczana jest wartość przyszła odkładanych sum pieniędzy (oraz kapitału początkowego) na koniec okresu oszczędzania, a następnie, w oparciu o nią, wysokość stałego świadczenia miesięcznego wypłacanego przez określony czas. Wszystkie obliczenia są przeprowadzane przy założeniu kapitalizacji miesięcznej.

Uwaga:
W obliczeniach robimy pewne założenia co do przyszłości, o których nie możemy mieć pewności, że zajdą. Zakładamy między innymi stałe stopy procentowe w okresie oszczędzania i wypłaty świadczenia, co oczywiście w rzeczywistości nie będzie mieć miejsca, dlatego w celu otrzymania możliwie wiarygodnych wyników wskazane jest raczej konserwatywne podejście i przyjęcie stóp niższych niż obecnie osiągalne na rynku.

Kalkulator emerytalny
Oszcz?dzanieWyp?ata ?wiadczenia
Kapita? pocz?tkowy:Okres wyp?aty w latach:
Okres oszcz?dzania w latach:Stopa procentowa:
Wysoko?? miesi?cznej raty:
Stopa procentowa: