Środa, 12 maja 2021 • 132 dzień roku • Imieniny: Pankracego, Dominika, Domiceli Kontakt

Nazwy skrócone kontraktów terminowych na WIG20

Podstawowe elementy konstrukcji kontraktów terminowych notowanych na GPW w Warszawie określa standard kontraktu. Zawiera on między innymi stosowane nazwy skrócone.

Zgodnie ze standardem kontraktów na WIG20 z mnożnikiem 10 nazwy kontraktów zapisujemy w postaci FW20krr, gdzie

F - rodzaj instrumentu,

W20 - skrót nazwy nazwy instrumentu bazowego,

k - kod określający miesiąc wykonania kontraktu (określony uchwałą Zarządu Giełdy),

rr - dwie ostatnie cyfry roku wykonania.

W okresie przejściowym po zmianie mnożnika kontraktów terminowych na WIG20 na GPW notowane są równolegle wygasające w tym samym terminie serie kontraktów z mnożnikiem 10 i 20. Nazwy kontraktów na WIG20 z mnożnikiem 20 są postaci FW20krr20, zatem różnią się od odpowiednich kontaktów z mnożnikiem 10 jedynie dodanym na końcu oznaczeniem wartości mnożnika.

23 września 2013 r. na GPW notowane były trzy serie kontraktów z mnożnikiem 10: FW20Z13, FW20H14, FW20M14 i cztery serie z mnożnikiem 20: FW20Z1320, FW20H1420, FW20M1420, FW20U1420. Kontrakty z mnożnikiem 10 notowane będą do chwili ich wykonania bądź zamknięcia wszystkich pozycji na poszczególnych seriach.

Kody miesięcy wykonania kontraktów zawiera poniższa tabelka.

miesiąc wykonaniakod
marzecH
czerwiecM
wrzesieńU
grudzieńZ

Zobacz też:

Nowe kontrakty na GPW

WIG30 - nowy indeks na GPW