Środa, 12 maja 2021 • 132 dzień roku • Imieniny: Pankracego, Dominika, Domiceli Kontakt

Wartość przyszła (Future Value)

Powszechnie wiadomo, że dana suma pieniędzy płatna teraz ma większą wartość niż ta sama kwota należna w przyszłości. Wynika to z możliwości zainwestowania posiadanych środków i powiększenia ich o odsetki za czas trwania inwestycji. Oczywiście, będzie tak tylko wtedy, gdy taka możliwość realnie istnieje.

Wartość przyszłą FV (Future Value) kwoty C po N latach, przy założeniu rocznej kapitalizacji odsetek, przedstawia poniższy wzór:

(1)

gdzie

FV - wartość przyszła (Future Value),

C - kapitał (kwota, której wartość przyszłą liczymy),

I - roczna stopa procentowa,

N - czas w latach.

W nieco bardziej ogólnym przypadku, tj. gdy odsetki kapitalizowane są częściej niż raz w roku, wzór ten przyjmie postać:

(2)

gdzie K jest częstością kapitalizacji odsetek w roku.

Przykład.

Chcemy poznać wartość przyszłą kwoty 1000 PLN zainwestowanej w 15 miesięczną lokatę terminową o oprocentowaniu wynoszącym 10 % i miesięcznej kapitalizacji.

Żeby policzyć wartość przyszłą zastosujemy wzór (2). Zgodnie z danymi zawartymi w treści przykładu mamy:

C = 1000 PLN,

I = 0,1,

N = 1,25 lat (rok i 3 miesiące),

K = 12 (ilość kapitalizacji w roku).

Po podstawieniu do wzoru i prostych obliczeniach otrzymujemy, że FV = 1132,56 PLN (wynik w zaokrągleniu do pełnego grosza).

Uwaga:

Za każdym razem, gdy w powyższym tekscie mowa o stopach procentowych, chodzi o stopy roczne, nawet gdy nie jest to explicite zaznaczone.

Zobacz też:

Wartość bieżąca PV (Present Value)

Wartość bieżąca netto NPV (Net Present Value)