Środa, 12 maja 2021 • 132 dzień roku • Imieniny: Pankracego, Dominika, Domiceli Kontakt

Kredyt spłacany w ratach malejących

Ratę spłaty każdego kredytu można rozbić na dwie części: kapitałową (spłata części pożyczonej kwoty) i odsetkową (odsetki od pozostałej do spłaty kwoty pożyczki). W przypadku kredytu spłacanego w malejących ratach wysokość rat kapitałowych można w prosty sposób obliczyć dzieląc kwotę kredytu przez liczbę rat. Część kapitałowa raty jest zatem stała, zmienia się natomiast część odsetkowa, która maleje z każdą ratą wraz z ubywaniem spłacanego kapitału. Ponieważ rata kapitałowa takiego kredytu jest stała, bywa on również nazywany kredytem o równych ratach kapitałowych.

Obliczymy wysokość rat kredytu spłacanego w ratach malejących. Przyjmujemy następujące oznaczenia:

K - kwota kredytu,

I - roczna stopa procentowa kredytu,

n - liczba rat (np. jeśli kredyt spłacamy w 24 ratach, wówczas n = 24),

m - liczba spłat w roku (np. w przypadku kredytu spłacanego w miesięcznych ratach m = 12).

Część kapitałowa raty

Zgodnie z przyjętymi oznaczeniami część kapitałowa raty jest stała i wynosi:

(1)

Część odsetkowa raty

Odsetki płatne w ramach pierwszej raty (pierwsza część odsetkowa) liczone są od kwoty całego kredytu i wynoszą:

(2)

Część odsetkowa drugiej raty uwzględnia część kapitału spłaconą w ramach pierwszej raty i jest równa:

(3)

W ogólnym przypadku wysokość części odsetkowej i-tej raty możemy obliczyć z następującego wzoru:

(4)

W powyższych wzorach przemyciliśmy ciche założenie, że kredyt spłacany jest w równych odstępach czasu, co nie zawsze ma miejsce. Tak więc, jeśli bank udzielający kredytu przyjmuje, że rok ma 365 dni oraz dla potrzeb obliczania odsetek bierze pod uwagę rzeczywistą liczbę dni w miesiącu, wówczas dla kredytu spłacanego w miesięcznych ratach wzór, z którego obliczamy wysokość części odsetkowej i-tej raty przyjmie postać:

(5)

gdzie przez mi rozumiemy ilość dni w i-tym miesiącu.

Wady i zalety kredytu spłacanego w malejących ratach

Podstawową zaletą kredytu w malejących ratach są wysokie części kapitałowe spłacane już począwszy od pierwszej raty, co w efekcie daje szybszą spłatę pożyczonej kwoty i tym samym mniejsze obciążenie odsetkami. Za minus należy uznać konieczność spłacania wyższych rat w początkowym okresie spłaty oraz sam fakt, że każda rata jest różna, co niektórzy mogą uznać za utrudnienie w spłatach lub planowaniu budżetu domowego.

Zobacz też:

Kredyt spłacany w ratach równych

Efektywna stopa procentowa kredytu