Środa, 12 maja 2021 • 132 dzień roku • Imieniny: Pankracego, Dominika, Domiceli Kontakt

Nominalna stopa procentowa

Roczna nominalna stopa procentowa towarzyszy niemal każdemu produktowi finansowemu obecnemu na rynku. Mimo powszechności użycia jest mało przydatna do oceny atrakcyjności oraz porównywania różnych produktów, gdyż określa oprocentowanie bez uwzględnienia liczby kapitalizacji odsetek w roku. Tym samym wyższa nominalna stopa procentowa nie zawsze gwarantuje, że zysk jaki można osiągnąć inwestując w dany produkt finansowy, będzie wyższy niż w przypadku inwestycji o niższym oprocentowaniu nominalnym i częstszej kapitalizacji. Przy porównywaniu zyskowności różnych inwestycji np. lokat bankowych, a także przy ocenie rzeczywistego kosztu kredytowania należy używać efektywnej stopy procentowej.

Zobacz też:

Efektywna stopa zwrotu

Zależność między efektywną i nominalną stopą zwrotu

Efektywna stopa procentowa kredytu

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania RRSO