Środa, 12 maja 2021 • 132 dzień roku • Imieniny: Pankracego, Dominika, Domiceli Kontakt

Wartość bieżąca (Present Value)

Przy założeniu dodatnich stóp procentowych dana suma pieniędzy dostępna obecnie jest warta więcej niż ta sama kwota należna w przyszłości. Dzieje się tak ze względu na możliwość zainwestowania posiadanego kapitału i otrzymania w przyszłości kwoty powiększonej o naliczone odsetki. Wartość bieżąca pokazuje, jaka jest obecna wartość danej sumy pieniędzy należnej w przyszłości.

Można ją obliczyć, korzystając z następującego wzoru:

(1)

gdzie

PV - wartość bieżąca (Present Value),

C - kwota, której wartość bieżącą obliczamy,

I - roczna stopa procentowa,

N - czas w latach,

K - liczba kapitalizacji w roku.

Przykład.

Obliczymy, ile jest warta obecnie kwota 10000 PLN, którą spodziewamy się otrzymać za dwa lata. Przewidujemy, że stopa procentowa dla depozytów rocznych z kwartalną kapitalizacją utrzyma się przez najbliższe dwa lata na poziomie 5%.

Zgodnie z danymi zawartymi w treści przykładu mamy:

C = 10000 PLN,

I = 0,05,

N = 2,

K = 4 (ilość kapitalizacji w roku).

Po podstawieniu do wzoru (1) i obliczeniach otrzymujemy (wynik w zaokrągleniu do pełnych złotych):

(2)

Okazuje się, że obietnica otrzymania za dwa lata 10 tys. PLN, nawet przy założeniu względnie niskiej stopy procentowej, jest obecnie warta "tylko" 9054 PLN. Łatwo zauważyć, że jest to dokładnie tyle, ile trzeba obecnie zainwestować na warunkach określonych w treści przykładu, żeby po upływie 2 lat posiadać 10 tys. PLN.

Zobacz też:

Wartość przyszła FV (Future Value)

Wartość bieżąca netto NPV (Net Present Value)