Środa, 12 maja 2021 • 132 dzień roku • Imieniny: Pankracego, Dominika, Domiceli Kontakt

Renta wieczysta

Rentą wieczystą nazywamy nieskończony ciąg równych płatności. Wartość bieżącą renty uzyskujemy sumując wartości bieżące wszystkich płatności. W przypadku gdy płatności są dokonywane na końcu każdego okresu, mówimy o rencie płatnej z dołu i wówczas ma zastosowanie następujący wzór:

(1)

gdzie

PV - wartość bieżąca (Present Value) renty,

R - wypłacana okresowo kwota,

r - stopa procentowa.

Renta płatna z góry, tj. na początku każdego okresu różni się od płatnej z dołu dodatkową płatnością w chwili 0 (na początku pierwszego okresu):

(2)

Zobacz też:

Wartość bieżąca PV (Present Value)

Renta terminowa