Środa, 12 maja 2021 • 132 dzień roku • Imieniny: Pankracego, Dominika, Domiceli Kontakt

Rozstęp kwartylny

Rozstęp kwartylny (lub inaczej ćwiartkowy) to różnica między między kwartylem górnym (trzecim) i dolnym (pierwszym).

Zgodnie z powyższą definicją rozstęp kwartylny możemy obliczyć ze wzoru:

(1)

gdzie

IQR - rozstęp kwartylny (ang. interquartile range),

Xn - uporządkowane niemalejąco dane (próba),

N - liczebność próby.

Jeżeli indeksy

(2)

nie są liczbami całkowitymi, wówczas należy je zaokrąglić w dół (ułamek mniejszy niż 0,5) lub w górę (ułamek 0,5 i większy) do najbliższej liczby całkowitej.

Zobacz też

Kwartyle