Środa, 12 maja 2021 • 132 dzień roku • Imieniny: Pankracego, Dominika, Domiceli Kontakt

Opcje sprzedaży (put options)

Opcja sprzedaży jest prawem przysługującym jej posiadaczowi. Uprawnia do sprzedaży instrumentu bazowego po z góry określonej w treści opcji cenie. Wystawca opcji sprzedaży (sprzedający) zobowiązuje się do kupna instrumentu bazowego. Zysk posiadacza opcji jest zatem równy stracie jej wystawcy. W przypadku opcji europejskich wykonanie (realizacja przysługującego posiadaczowi prawa) następuje w dniu wygaśnięcia wygaśnięcia. Opcje amerykańskie natomiast mogą być wykonane w dowolnym terminie przed wygaśnięciem.

Rozważmy przykład europejskiej opcji sprzedaży OW20X3240. Zgodnie z oznaczeniami obowiązującymi na GPW w Warszawie opcja ta wygasa w trzeci piątek grudnia 2013, a jej cena wykonania jest równa 2400 punktów. Załóżmy, że opcja została kupiona po kursie równym 100 punktów. Zysk posiadacza opcji w relacji do kursu rozliczeniowego przedstawia poniższy wykres.

Zauważmy, że jeśli w dniu wygaśnięcia kurs rozliczeniowy indeksu WIG20 nie spadnie poniżej 2400 punktów, to opcja nie zostanie wykonana i jej posiadacz poniesie stratę równą kwocie zapłaconej za opcję, czyli w naszym przypadku będzie to 1000 PLN (punkt indeksowy jest równy 10 PLN). Jest to maksymalna strata, jaką może ponieść nabywca opcji. Przy kursie poniżej 2400 opcja zostanie wykonana, jednak dopiero gdy kurs rozliczeniowy osiągnie 2300 punktów, inwestor wyjdzie na zero. Kurs rozliczeniowy poniżej 2300 punktów daje zysk.

W ogólnym przypadku zysk posiadacza opcji sprzedaży zapisujemy w postaci następującego wzoru:

gdzie

P - premia (cena zakupu opcji),

K - kurs rozliczeniowy,

S - cena wykonania (strike price).

Zobacz też:

Opcje kupna