Środa, 12 maja 2021 • 132 dzień roku • Imieniny: Pankracego, Dominika, Domiceli Kontakt

Rodzaje opcji

Najogólniej rzecz biorąc, opcje dzielimy na opcje kupna (call) i opcje sprzedaży (put).

Opcja jest prawem do kupna (opcja kupna) lub sprzedaży (opcja sprzedaży) danego instrumentu bazowego po z góry określonej cenie. Prawo to przysługuje posiadaczowi (nabywcy) opcji. Po stronie wystawcy (sprzedającego) istnieje zobowiązanie do kupna (opcja put) lub sprzedaży (opcja call) instrumentu bazowego, jeśli posiadacz opcji podejmie decyzję o jej wykonaniu. Z powyższego wynika, że posiadacz i wystawca opcji ponoszą istotnie różne ryzyko inwestycyjne. Maksymalna wysokość straty jaką może ponieść posiadacz opcji równa jest cenie jej zakupu (premii). Wystawianie opcji jest czynnością zdecydowanie bardziej ryzykowną, gdyż ewentualna strata wystawcy może być, podobnie jak w przypadku kontraktów futures, nieograniczona.

Ze względu na możliwe terminy wykonania opcje dzielimy na europejskie i amerykańskie. Opcje, które mogą być wykonane tylko w dniu ich wygaśnięcia nazywany europejskimi. Opcje amerykańskie natomiast mogą być wykonane w dowolnym czasie przed wygaśnięciem. Notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie opcje na Warszawski Indeks Giełdowy WIG20 są opcjami europejskimi.

Podstawowe elementy konstrukcji kontraktów opcyjnych notowanych na GPW w Warszawie określa standard opcji. Zawiera on między innymi stosowane nazwy skrócone.

Zgodnie ze standardem nazwę opcji zapisujemy w postaci OXYZkrccc, gdzie

O - opcja,

XYZ - kod określający nazwę instrumentu bazowego (określony uchwałą Zarządu Giełdy),

k - typ i miesiąc wygaśnięcia (uchwała Zarządu Giełdy),

r - ostatnia cyfra roku wygaśnięcia,

ccc - oznaczenie kursu wykonania.

Kody typu i miesiąca wygaśnięcia opcji zawiera poniższa tabelka.

miesiąc wygaśnięciaopcja callopcja put
marzecCO
czerwiecFR
wrzesieńIU
grudzieńLX

Przykład 1.

OW20C3220 - opcja kupna na WIG20 z ceną wykonania równą 2200 punktów wygasająca w trzeci piątek marca 2013 roku.

Przykład 2.

OW20X3285 - opcja sprzedaży na WIG20 z ceną wykonania równą 2850 punktów wygasająca w trzeci piątek grudnia 2013 roku.

Zobacz też:

Opcje kupna (call options)

Opcje sprzedaży (put options)