Środa, 12 maja 2021 • 132 dzień roku • Imieniny: Pankracego, Dominika, Domiceli Kontakt

Short straddle

Short straddle jest odwrotnością strategii stradlle i polega na jednoczesnym wystawieniu (sprzedaży) opcji kupna i sprzedaży o tej samej cenie wykonania i terminie wygaśnięcia. Stosowanie short straddle może być celowe w przypadku gdy nie przewidujemy istotnych zmian kursu instrumentu bazowego, trzeba jednak mieć świadomość, że jest to strategia bardzo ryzykowna, gdyż strata na jaką narażony jest inwestor może być nieograniczona. Maksymalny zysk jaki można osiągnąć w strategii short straddle jest równy sumie otrzymanych za opcje premii.

Przykład.

Rozważmy sytuację wystawcy opcji na indeks WIG20 OW20L3250 i OW20X3250, które zostały sprzedane po cenach 80 i 120 punktów odpowiednio. Obie opcje mają cenę wykonania równą 2500 punktów i wygasają w trzeci piątek grudnia 2013 roku.

Łatwo zauważyć, że Inwestor osiągnie zysk, jeśli kurs rozliczeniowy w dniu wygaśnięcia opcji znajdzie się między 2300 a 2700 punktów, przy czym zysk ten będzie maksymalny przy kursie rozliczeniowym równym cenie wykonania. Potencjalna strata przy kursach poza widełkami 2300 - 2500 punktów może być nieograniczona.

Mniej ryzykowną niż short straddle alternatywą dla inwestora nie oczekującego większych zmian kursu instrumentu bazowego może być zastosowanie spreadu motyla.

Zobacz też:

Strategia straddle

Spread motyla