Środa, 12 maja 2021 • 132 dzień roku • Imieniny: Pankracego, Dominika, Domiceli Kontakt

Strategia short strangle

Na strategię short strangle składają się jedna pozycja krótka w opcjach kupna i jedna pozycja krótka w opcjach sprzedaży o innej cenie wykonania i tym samym terminie wygaśnięcia. Short strangle jest strategią odwrotną do strangle i podobnie jak short straddle bywa stosowana w przypadku oczekiwania małej zmienności kursu instrumentu bazowego. W porównaniu z short straddle strategia ta charakteryzuje się mniejszym ryzykiem (zależnym od rozpiętości cen wykonania wystawianych opcji) oraz mniejszym maksymalnym zyskiem. Im większa różnica między cenami wykonania opcji kupna i sprzedaży, tym mniejsze ryzyko poniesienia straty i zarazem mniejszy zysk możliwy do osiągnięcia. Trzeba mieć świadomość, że stosowanie strategii short strangle w przypadku dużej zmiany kursu może przynieść dotkliwą stratę, która teoretycznie rzecz biorąc nie jest ograniczona.

Przyjmijmy oznaczenia:

S1 - cena wykonania opcji kupna,

S2 - cena wykonania opcji sprzedaży,

P1 - premia otrzymana z tytułu wystawienia opcji kupna,

P2 - premia otrzymana z tytułu wystawienia opcji sprzedaży,

K - kurs rozliczeniowy (stosowany w rozliczeniach kurs instrumentu bazowego).

Jeżeli S1 < S2, to zysk strategii short strangle można zapisać w następującej postaci:

Możemy założyć, że S1-S2+P1+P2 > 0, w przeciwnym bowiem razie short strangle dla żadnego kursu rozliczeniowego nie dawałaby zysku i stosowanie strategii nie miałoby sensu. Dla dwóch wartości kursu K, tj. dla K = S2-P1-P2 oraz K = S1+P1+P2 zysk w strategii short strangle przyjmuje wartość zero. Zauważmy, że dla kursów rozliczeniowych między S1 i S2 zysk jest stały i wynosi S1-S2+P1+P2 - jest to maksymalny zysk, jaki może osiągnąć inwestor stosujący tę strategię.

W przypadku gdy S1 > S2 zysk w short strangle wynosi:

Przykład.

Przeanalizujmy sytuację inwestora sprzedającego jedną opcję kupna o cenie wykonania 2500 punktów i jedną opcję sprzedaży o cenie wykonania równej 2600 punktów. Za opcję kupna inwestor otrzymał premię równą 130 punktów, a za opcję sprzedaży 100 punktów. Wykres poniżej przedstawia zysk inwestora w zależności od kursu rozliczeniowego.

Z przytoczonych w artykule wzorów wynika, że dla dla kursów rozliczeniowych większych niż 2370 i mniejszych niż 2730 punktów inwestor osiągnie zysk, przy czym zysk ten osiągnie wartość maksymalną równą 130 punktów dla kursów znajdujących się między cenami wykonania wystawionych opcji. W pozostałych przypadkach inwestor poniesie stratę, której wielkość nie jest ograniczona.

Zobacz też:

strategia strangle