Środa, 12 maja 2021 • 132 dzień roku • Imieniny: Pankracego, Dominika, Domiceli Kontakt

Spread niedźwiedzia (bear spread)

Spread niedźwiedzia tworzymy sprzedając opcję kupna o cenie wykonania S1 i nabywając opcję kupna o wyższej cenie wykonania S2. Stosowanie tej strategii jest zasadne, jeżeli spodziewamy się spadku kursu instrumentu bazowego. W porównaniu do gry na spadek kursu tylko poprzez wystawienie opcji kupna, dodatkowe nabycie opcji kupna o wyższej cenie wykonania i tym samym zastosowanie spreadu niedźwiedzia ogranicza wielkość straty ponoszonej w przypadku wzrostu kursu. Zmniejszeniu ulega również osiągany zysk.

Zysk inwestora stosującego strategię niedźwiedzia można zapisać w następującej postaci:

gdzie

S1, S2 - ceny wykonania opcji kupna (S1 < S2),

P1 - cena sprzedaży opcji,

P2 - cena kupna opcji,

K - kurs rozliczeniowy (stosowany w rozliczeniach kurs instrumentu bazowego).

Zauważmy, że dla K = P1-P2+S1 zysk w strategii niedźwiedzia jest równy zero. Oczywiście będzie tak, jeżeli P1 > P2 oraz P1-P2 < S2-S1.

Przykład.

Inwestor sprzedaje opcję kupna o cenie wykonania równej 2400 punktów po kursie 140 punktów i jednocześnie nabywa opcję kupna o cenie wykonania 2500 płacąc premię wynoszącą 80 punktów. Poniższy wykres pokazuje jak w tej sytuacji będzie się kształtował zysk inwestora w zależności od kursu rozliczeniowego.

Największy zysk w wysokości 60 punktów inwestor osiągnie przy kursach rozliczeniowych nie przekraczających 2400 punktów. Zysk ten maleje wraz ze wzrostem kursu powyżej 2400 punktów i w przy kursie 2460 osiąga wartość równą zero. Maksymalna strata inwestora w rozważanym przykładzie wynosi 40 punktów przy kursach rozliczeniowych powyżej 2500 punktów.

Zobacz też:

Spread byka