Środa, 12 maja 2021 • 132 dzień roku • Imieniny: Pankracego, Dominika, Domiceli Kontakt

Straddle

Strategia straddle polega na jednoczesnym kupnie opcji kupna i sprzedaży o tej samej cenie wykonania i wygasających w tym samym terminie. Strategię tę możemy stosować, gdy spodziewamy się znacznej zmiany kursu instrumentu bazowego, a nie jesteśmy w stanie przewidzieć jej kierunku.

Straddle przynosi zysk, gdy kurs instrumentu bazowego różni się od ceny wykonania o kwotę wyższą niż suma premii zapłaconych za obie opcje. Przy wzroście kursu instrumentu bazowego zysk ten nie jest ograniczony, przy spadku natomiast istnieje ograniczenie, które wynika z faktu, że cena instrumentu bazowego nie może spaść poniżej zera. Maksymalna strata na jaką narażony jest inwestor równa jest sumie premii zapłaconych wystawcom i znana jest z chwilą nabycia opcji.

Zysk inwestora w strategii straddle możemy zapisać w następującej postaci:

gdzie

S - cena wykonania opcji call i put (strike),

P1 , P2 - ceny nabycia opcji (premia),

K - kurs rozliczeniowy (stosowany w rozliczeniach kurs instrumentu bazowego).

Przykład.

Rozważmy przykład inwestora zamierzającego zastosować strategię straddle i nabywającego w tym celu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie grudniową opcję call OW20L32500 i grudniową opcję put OW20X32500. Obie opcje mają tą samą cenę wykonania równą 2500 punktów. Załóżmy, że kupno obu opcji nastąpiło po kursie równym 100 punktów. Poniższy wykres pokazuje jak będzie kształtował się zysk inwestora w relacji do kursu rozliczeniowego w dniu wygaśnięcia.

W rozważanym przykładzie strategia straddle okaże się zyskowna, jeżeli kurs rozliczeniowy WIG20 będzie niższy niż 2300 punktów lub wyższy niż 2700 punktów. Dla kursów rozliczeniowych pomiędzy tymi wartościami straddle przyniesie stratę, przy czym strata ta osiągnie wartość maksymalną przy kursie rozliczeniowym równym cenie wykonania. W naszym przypadku maksymalna strata może wynieść równowartość 200 punktów.

Zobacz też:

Strategia short straddle

Strategia strangle