Środa, 12 maja 2021 • 132 dzień roku • Imieniny: Pankracego, Dominika, Domiceli Kontakt

Strategia strap

Strategię strap tworzy się otwierając dwie długie pozycje w opcjach kupna i jedną długą pozycję w opcjach sprzedaży o takiej samej cenie wykonanie i tym samym terminie wygaśnięcia. Inwestor stosujący tę strategię oczekuje istotnej zmiany kursu instrumentu bazowego, przy czym uważa, że większe jest prawdopodobieństwo jego wzrostu.

Zysk inwestora w strategii strap wynosi:

gdzie

S - cena wykonania opcji (strike price),

P1 - cena nabycia opcji kupna,

P2 - cena kupna opcji sprzedaży,

K - kurs rozliczeniowy (stosowany w rozliczeniach kurs instrumentu bazowego).

Łatwo zauważyć, że dla dwóch wartości kursu rozliczeniowego, tj. dla K = S-2P1-P2 i K = S+P1+0,5P2 zysk strategii strap wyrażony powyższym wzorem przyjmuje wartość zero. Maksymalna strata w strap jest równa sumie premii zapłaconych za opcje i zostanie poniesiona przy kursie rozliczeniowym równym cenie wykonania posiadanych opcji.

Przykład.

Przyjrzyjmy się sytuacji inwestora otwierającego dwie pozycje długie w opcjach kupna o cenie wykonania 2500 punktów i jedną pozycję długą w opcjach sprzedaży o tej samej cenie wykonania i tym samym terminie wygaśnięcia. Załóżmy, że premia płacona za każdą opcję kupna wynosi 80, a za opcję sprzedaży 120 punktów. Na wykresie poniżej widać jak zmienia się zysk inwestora w zależności od kursu rozliczeniowego.

Ze wzoru na zysk strategii strap wynika, że przy kursach rozliczeniowych mniejszych niż 2220 punktów i wyższych niż 2640 punktów inwestor osiągnie zysk, natomiast dla kursów leżących między tymi wartościami rozważana strategia strap przyniesie stratę. Maksymalna strata w wysokości 280 punktów zostanie zanotowana przy kursie rozliczeniowym równym cenie wykonania posiadanych opcji.

Zobacz też:

Strategia strip