Środa, 12 maja 2021 • 132 dzień roku • Imieniny: Pankracego, Dominika, Domiceli Kontakt

Strategia strip

Strategia strip polega na nabyciu jednej opcji kupna i dwóch opcji sprzedaży o tej samej cenie wykonania i tym samym terminie wygaśnięcia. Podobnie jak w przypadku straddle inwestor stosujący tę strategię oczekuje dużej zmiany kursu instrumentu bazowego. W przypadku strip jednak inwestor otwiera dwie pozycje długie w opcjach sprzedaży, co oznacza, że zakłada większe prawdopodobieństwo spadku kursu.

Zysk w strategii strip wynosi:

gdzie

S - cena wykonania opcji,

P1 - cena nabycia opcji kupna,

P2 - cena kupna opcji sprzedaży,

K - kurs rozliczeniowy (stosowany w rozliczeniach kurs instrumentu bazowego).

Zauważmy, że zgodnie z powyższym wzorem dla kursu rozliczeniowego K = S-P2-0,5P1 oraz K = S+P1+2P2 zysk w strategii strip jest równy zero, zaś przy K = S zysk osiąga wartość minimalną równą -P1-2P2.

Przykład.

Inwestor otwiera długą pozycję w opcji kupna o cenie wykonania 2500 punktów i dwie pozycje długie w opcjach sprzedaży o tej samej cenie wykonania i tym samym terminie wygaśnięcia. Załóżmy, że premia płacona za opcję kupna wyniosła 40 punktów, a za każdą opcję sprzedaży 70 punktów. Na poniższym wykresie widać jak zmienia się zysk inwestora w zależności od kursu rozliczeniowego.

Strategia okaże się zyskowna przy kursach poniżej 2410 punktów i powyżej 2680 punktów. Pomiędzy tymi wartościami inwestor zanotuje stratę. Maksymalna strata w wysokości 180 punktów (suma premii zapłaconych za wszystkie opcje) zostanie poniesiona przy kursie rozliczeniowym równym cenie wykonania, tj. 2500 punktów.

Zobacz też:

Strategia strap