Wtorek, 11 maja 2021 • 131 dzień roku • Imieniny: Igi, Miry, Lwa Kontakt

Dług publiczny Danii - dane roczne

Dług publiczny - podawany przez Eurostat dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (niekiedy spotyka się określenie: dług sektora organów władzy publicznej) liczony według metodologii ESA 95 (European System of Accounts).

Przeliczenie z waluty krajowej na euro następuje po kursie Europejskiego Banku Centralnego (ECB) z końca roku.