Poniedziałek, 10 maja 2021 • 130 dzień roku • Imieniny: Antoniego, Antonina, Izydora Kontakt

Dług publiczny Litwy - dane roczne

Dług publiczny - podawany przez Eurostat dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (niekiedy spotyka się określenie: dług sektora organów władzy publicznej) liczony według metodologii ESA 95 (European System of Accounts).

Przeliczenie z waluty krajowej na euro następuje po kursie Europejskiego Banku Centralnego (ECB) z końca roku.